Home Andet 5 måder at skabe motivation på arbejdspladsen

5 måder at skabe motivation på arbejdspladsen

461
0
skilt - work harder

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til.

Motiverer du dine medarbejdere, vil de have en større interesse for at udføre deres job. Dette betyder, at de bliver mere effektive og udarbejder bedre resultater. Undersøgelser viser, at ansatte er 43 % mere effektive, hvis de er motiverede. Derfor gælder det ikke blot om at give medarbejderne en god løn eller prestige – det gælder i høj grad også om at holde dem motiverede. De ansatte skal føle, at de gør en forskel med deres arbejde. Et godt arbejdsmiljø skal skabes, og dette kan du gøre på flere forskellige måder. Vi giver dig her fem tips til, hvordan du kan skabe motivation på arbejdspladsen.

Anerkend indstilling og indsats

Ligesom det er vigtigt for børn at kende værdien af deres indsats, er det faktisk også vigtigt for medarbejdere. Derfor gælder det om at være skarp til at anerkende de ansattes indstilling og indsats. Mennesker ønsker nemlig blot at være noget, at kunne noget, at lykkes med noget, at bidrage til noget og at være en del af noget. Anerkender du medarbejdernes indsats, bliver de stolte – og følelsen af stolthed må aldrig undervurderes.

Giv indimellem materielle goder

Ros og anerkendelse er godt og virker positivt på langt de fleste mennesker. Men der findes også mange ansatte, der drives af materielle goder. Ved at give de ansatte ting føler de sig værdsat – og dette er en god metode at bruge i forlængelse af ros og anerkendelse. Fri telefon, firmabil, julegaver, gavekort – mulighederne er mange. Når du som arbejdsgiver giver materielle goder, kan det bidrage positivt til deres motivation.

Skab et behageligt arbejdsmiljø

Medarbejderne anvender mange timer af deres dag på arbejdspladsen, og derfor bør du sørge for at skabe et behageligt arbejdsmiljø. De ansatte trives bedre i komfortable omgivelser, hvilket gør dem gladere og motiverer dem mere. Vælg ergonomisk korrekte kontormøbler, rengør omgivelserne grundigt, lav en formidabel frokostordning, indret indbydende lokaler, tilbyd frisk frugt osv. Du kan med fordel tilknytte kontorrengøring og firmafrugt – herved sikres medarbejderne altid friske lokaler og sunde snacks.

Giv medbestemmelse til medarbejderne

Undersøgelser viser, at mennesker har et behov for medbestemmelse. Når du giver de ansatte medbestemmelse, får de en ejerskabsfølelse over det, som de laver. Giv medarbejderne indflydelse på arbejdsopgaverne – lad dem i så høj grad som muligt vælge, hvad de arbejder med. Derudover kan du give de ansatte indflydelse på arbejdstiden. Faktisk er flextid yderst populært i Danmark, hvor 44 % er ansat på flextid. Denne medbestemmelse er med til at give medarbejderne en følelse af, at de er i kontrol – og dette påvirker mennesker positivt.

Fokuser på de ansattes styrker

Som arbejdsgiver kan man nemt komme til at fokusere på de ansattes svagheder. Dette bør dog undgås, da det er særdeles umotiverende. I stedet gælder det om at fokusere på medarbejdernes styrker. Det er nemlig motiverende for mennesker at gøre noget, som de er gode til. Anvender mennesket dets styrker, stiger motivationen og engagementet. Fokuser på styrkerne under MUS-samtalerne. Hvad virker godt nu? Og hvordan kan medarbejderen gøre mere af dette fremadrettet? Det er selvfølgelig også vigtigt at anerkende svagheder og løse problemer – men ignorer ikke medarbejdernes styrker.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here